پرینت

تلنگر جدید رسید...

talangor

شماره یازدهم نشریه تلنگر بعد از مدت ها که به علت تغییر قالب و مشکلات مالی چاپ نشده بود بالاخره چاپ شد. دانشجویان و پرسنل محترم می توانند جهت دریافت به دفتر مرکزی بسیج دانشجویی در بیمارستان و یا دفاتر بسیج در دانشکده ها و خوابگاهها مراجعه نمایند.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • مهمان (ش.براتی)

    با وجودی که تابستونه بازم نظرات صفره؟؟؟؟؟؟؟؟
    بیاین شماهم مثه بقیه بگین اینم عنوان بود نویسنده ی مصاحبه با دکتر عبادی برای متنش انتخاب کرده بود؟ایها الناس به خدا این انتخاب من نبود من نوشته بودم فرمانده ای با اسلحه ی علم اما طبق سیاست نشریه شما متنتو که دادی نشریه دیگه فاتحه ی اظهار نظرو باید بخونی!!!حتی اگه عالمو ادم انتخاب عنوانو از چشم تو ببینن!!جامعه ی پرستاری دنیا دنیا شرمنده ام!!!!!!!!!!!